Pracownia Mielodiagnostyki

Pracownia Mielodiagnostyki
kierownik: dr Elżbieta Sałacińska-Łoś
tel.: 42 617 77 67

Pracownia Mielodiagnostyki funkcjonuje od początku istnienia szpitala i zajmuje się diagnostyką cytologiczną szpiku kostnego oraz płynów ustrojowych. Świadczy usługi dla pacjentów pediatrycznych hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie w CSK oraz innych placówkach lecznictwa zamkniętego na terenie Łodzi  i jest jedyną tego typu placówką na terenie woj. łódzkiego. Materiał pobierany jest drogą biopsji aspiracyjnej, najczęściej w znieczuleniu ogólnym, po uprzednim przygotowaniu pacjenta przez lekarza anestezjologa. Preparaty są przygotowywane i oceniane przez wykwalifikowany personel. Rocznie dokonuje się ponad 400 biopsji (w tym też trepanobiopsji) i ocen cytologicznych aspiratu szpiku kostnego oraz ponad 300 ocen cytologicznych płynów z jam ciała. Pracownia podlega kontroli jakości w ramach Ogólnopolskiego Programu ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.