Opieka Paliatywna

Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej została powołana w 2009 roku jako wspólna inicjatywa Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi oraz Fundacji GAJUSZ prowadzącej wtedy Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej. Pracownia rozpoczęła swoją działalność od realizacji Projektu pt. „Program kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej”. Było to  pionierskie przedsięwzięcie w skali kraju, będąc de facto jedyną inicjatywą szkoleniową w tym zakresie realizowaną przez uczelnię medyczną. Po zakończeniu realizacji projektu, zajęcia z zakresu opieki paliatywnej dla dzieci pozostały stałym elementem  programu nauczania pediatrii dla studentów V i VI roku WL. 

Pracownia prowadzi też działalność naukowo-badawczą, której głównymi kierunkami są: leczenie bólu, sedacja paliatywna, jakość opieki paliatywnej i perinatalna opieka paliatywna.

Kierownik Pracowni Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz specjalista chorób dzieci, adiunkt w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii UM w Łodzi, lekarz konsultant w hospicjum stacjonarnym i perinatalnym Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci fundacji Gajusz, wizytator Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.  

Kontakt:
aleksandra.korzeniewska-eksterowicz@umed.lodz.pl
Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci – Hospicjum Stacjonarne

Fundacja Gajusz
93-271 Łódź, ul. Jarosława Dąbrowskiego 87
tel./fax 42 6310041
www.gajusz.org.pl

Kierownik Pracowni Pediatrycznej Opieki Paliatywnej
Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
tel. +48426177791, fax +48426177798