Oncolab

Centralne Laboratorium Genetyczne w Onkologii Dziecięcej OncoLab im. WOŚP
Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

kierownik: dr n. biol. Joanna Taha
tel.: 422725681, 426780620 wew. 252,
e-mail: joanna.taha@umed.lodz.pl

Zespół Oncolab:

prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski – Kierownik Kliniki
dr n. biol. Joanna Taha – kierownik Oncolab
dr n. med. Katarzyna Bąbol-Pokora
dr n. med. Agata Pastorczak
mgr Małgorzata Jakiel
mgr Aleksandra Fercho
mgr Milena Orczykowska
mgr Klaudia Błasiak

Centralne Laboratorium Genetyczne w Onkologii Dziecięcej OncoLab im. WOŚP funkcjonuje od września 2016 r. przy Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii w Łodzi. OncoLab został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do badań diagnostycznych dzięki środkom przekazanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Laboratorium wykonuje badania genetyczne z zastosowaniem najnowszych technik molekularnych dla dzieci z chorobami nowotworowymi z całej Polski.

Zadania obecnie realizowane

 • Ocena choroby resztkowej w białaczkach u dzieci
  Jednym z najważniejszych zadań, jakie zostało podjęte w Oncolabie, było monitorowanie minimalnej choroby resztkowej (MRD) metodą molekularną (PCR-MRD) u dzieci z ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) z całej Polski. Diagnostyka minimalnej choroby resztkowej opiera się na identyfikacji specyficznych i jednocześnie niepowtarzalnych markerów molekularnych komórek nowotworowych pacjenta tzw. genetycznych odcisków palca polegającej na rozpoznawaniu unikalnych sekwencji DNA i wykorzystania ich do ilościowego oznaczenia komórek białaczkowych u pacjentów. Wdrożenie metody PCR-MRD umożliwiło m.in. przystąpienie do nowoczesnego protokołu leczenia dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną – AIEOP-BFM ALL 2017, a co za tym idzie, osiągnięcie możliwie najlepszych rezultatów leczenia chorych dzieci przy optymalnie dobranej terapii. W ramach kontroli jakości Oncolab uczestniczy w europejskiej  sieci EuroMRD.

  Każdego roku Centralne Laboratorium Genetyczne OncoLab im. WOŚP otrzymuje ponad 1500 próbek szpiku od około 240 dzieci ze wszystkich ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce w celu oznaczenia minimalnej choroby resztkowej na różnych etapach leczenia.
 • Badania genomu w onkologii dziecięcej
  W laboratorium OncoLab wykonywane są również badania z wykorzystaniem macierzy cytogenetycznych o wysokiej rozdzielczości służące do wykrywania somatycznych i konstytucyjnych aberracji chromosomowych takich jak zmiany ilościowe, translokacje, utrata heterozygotyczności, mozaicyzm oraz badania sekwencjonowania RNA i DNA technologią NGS. Badania te mają na celu identyfikacje podtypów molekularnych chorób nowotworowych u dzieci oraz predyspozycji do zachorowania. Badanie te również prowadzone są dla wszystkich dzieci z Polski
 • Biobankowanie materiału od pacjentów onkologicznych do terapii celowanych
  Dzięki swojej działalności OncoLab jest miejscem, w którym bankowane są komórki szpiku oraz DNA dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną ale często też z innymi chorobami nowotworowymi. Laboratorium ma możliwość udostępniania materiału dla innych badań naukowo-diagnostycznych, zwykle na prośbę ośrodka, z którego pochodzi pacjent.
 • Badania w dobie pandemii COVID19
  Aby chronić dzieci z chorobą nowotworową, na prośbę Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii, Fundacja WOŚP przekazała ponad 3200 testów przeciwciał anty-SARS-CoV-2 do laboratorium Oncolab im. WOŚP, w ten sposób każde dziecko w Polsce leczone onkologicznie ma wykonywane badania w kierunku przebytej infekcji COVID19 na najwyższym światowym poziomie.

Oncolab realizuje programy Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w zakresie optymalizacji diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych u dzieci https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zwalczania-chorob-nowotworowych)

Badania naukowe

W ramach dotychczas realizowanych w Oncolab im. WOŚP projektów badawczych opublikowano od roku 2016 ponad 30 artykułów naukowych o łącznym impact factor blisko 80 punktów. (publikacje)

Dzięki istnieniu Oncolab uruchomiony został program niekomercyjnych badań klinicznych u dzieci chorujących na ostrą białaczkę limfoblastyczną CALL-POL

Certyfikaty

Centralne Laboratorium Genetyczne w Onkologii Dziecięcej OncoLab im. WOŚP  otrzymało certyfikat Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

W 2020 r., w wyniku pozytywnej weryfikacji Centralne Laboratorium Genetyczne w Onkologii Dziecięcej OncoLab im. WOŚP został członkiem grupy EuroMRD. W lipcu 2020 r. OncoLab im. WOŚP przystąpił do corocznej kontroli jakości badań minimalnej choroby resztkowej metodą PCR-MRD, organizowanej przez grupę EuroMRD, której celem jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Badań PCR-MRD w Ostrej Białaczce Limfoblastycznej.

Opinie środowiska medycznego

1. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2. Konsultant Krajowego w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej
3. Konsultant Krajowego w dziedzinie Hematologii
4. Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 O nas w mediach: