Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości

Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości powstała w 2018 roku z przekształcenia Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, która została powołana w grudniu 1997 roku. Jej twórcą i wieloletnim kierownikiem  (1997-2017) była prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół.

Klinika zajmuje się, w równych częściach, patologią okresu noworodkowego i chorobami układu kostnego.  Wśród noworodków liczną grupę stanowią dzieci urodzone przedwcześnie. Wrodzone dysplazje kostne i zaburzenia metabolizmu kostnego są w Klinice diagnozowane (z zastosowaniem densytometrii) i leczone już od okresu noworodkowego do 18 roku życia.  Należą do nich przede wszystkim: wrodzona łamliwość kości, dysplazje włókniste, rzadkie, genetycznie uwarunkowane choroby kości a także osteoporoza pierwotna i wtórna, krzywice. Od dwudziestu lat Klinika jest wiodącym ośrodkiem terapii chorób metabolicznych kości wieku rozwojowego z zastosowaniem bisfosfonianów. Leczenie szpitalne jest uzupełniane specjalistyczną opieką ambulatoryjną w poradniach: patologii noworodka i leczenia osteoporozy dla dzieci. Bierzemy udział w międzynarodowych badaniach naukowych oraz projektach realizowanych na terenie kraju. Wyniki naszych prac publikujemy w renomowanych czasopismach medycznych.

Od 1967 roku, początkowo w Zakładzie Propedeutyki Pediatrii, a następnie w kolejnych klinikach  prowadzimy zajęcia dydaktyczne z propedeutyki pediatrii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego oraz, okresowo, studentów innych wydziałów, w tym oddziału anglojęzycznego. Jako jedyny zespół Uniwersytetu Medycznego kształcimy studentów z fizjologii rozwojowej i profilaktyki dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych: żłobku, przedszkolu, szkole, domu dziecka.

Kierownik Klinki:  Dr hab. med. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz

Pracownicy Kliniki:

Dr med. Katarzyna Haładaj, lek. Maciej Porczyński, lek. Paulina Adamiecka, lek. Katarzyna Dziedzic, lek. Izabela Woch, lek. Batbolor Magsar Khuchit,
lek. Agnieszka Byrwa, mgr Elżbieta Woźniak, mgr Ewa Rychłowska, mgr psychologii Paulina Albińska

Lekarze rezydenci:  Hanna Matusiak, Dominika Matczak, Justyna Gołębiowska-Sosnowska