Badania genetyczne

Badania Genetyczne

W Pracownii Immunopatologii i Genetyki prowadzona jest diagnostyka molekularna metodą NGS na platformie Illumina w zakresie samodzielnie opracowanych lub komercyjnie dostępnych paneli genowych.

  1. Panel Immunologiczny obejmujący ok. 400 genów, których defekty prowadzą do pierwotnych niedoborów odporności i zaburzeń regulacji immunologicznej:
  2. Panel Hematologiczny, obejmujący ok 300 genów których defekty prowadzą do niedokrwistości, małopłytkowości oraz zaburzeń hemostazy
  3. Panel onkologiczny, obejmujący ok. 250 genów, których defekty prowadzą do chorób nowotworowych
  4. Szeroki panel kliniczny obejmujący ok 5200 genów dla pacjentów o złożonym, bądź trudnym do zdefiniowania fenotypie

Badanie obejmuje sekwencjonowanie nowej generacji w zakresie wybranego panelu genów, analizę bioinformatyczną, interpretację kliniczną, a także weryfikację ujawnionych wariantów patogennych u pacjenta i jego rodziców.

Ponadto przeprowadzamy badania kariotypowania molekularnego z zastosowaniem wysokorozdzielczych macierzy SNP (2,7 mln markerów) umożliwiających identyfikację zmian liczby kopii genów.

Pliki do pobrania:

Informacje tel.: 42 617 77 69