Przegląd Pediatryczny

Od 1997 roku przy I Katedrze Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi działa Redakcja Przeglądu Pediatrycznego.

Przegląd Pediatryczny jest czasopismem o charakterze naukowo-szkoleniowym przeznaczonym dla lekarzy pediatrów oraz lekarzy realizujących program specjalizacji w dziedzinie chorób dzieci. Kwartalnik ukazuje się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, publikując recenzowane prace poglądowe, kazuistyczne i oryginalne.

Dzięki współpracy z Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Pediatrii oraz Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej często zamieszcza na swoich łamach stanowiska eksperckie i standardy postępowania dla trudnych w diagnozowaniu i leczeniu chorób dziecięcych.

Redaktorem Naczelnym Przeglądu Pediatrycznego jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, a sekretarzem Redakcji – dr n. med. Iwona Pietrzak.

Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18  grudnia 2019 r. zawierającym wykaz  czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów ma 20 punktów.

Adres Redakcji:
Redakcja Przeglądu Pediatrycznego
Ul. Sporna 36/50
91-738 Łódź
e-mail: pp@csk.umed.lodz.pl
tel. 42 6177791

www: https://przegladpediatryczny.pl/
Regulamin publikowania prac: https://przegladpediatryczny.pl/a2789/Regulamin-publikowania-prac.html/m574