Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii

Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii
I Katedra Pediatrii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres:
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
tel. 41 61 77 787
e-mail: r.wojcik@csk.umed.pl

Działalność naukowa
W Klinice prowadzone są badania dotyczące:

  • etiopatogenezy cukrzycy wieku rozwojowego, w tym uwarunkowań genetycznych cukrzycy typu 1 współistniejącej z: innymi chorobami autoimmunologicznymi,  niedoborami immunoglobulin, wadami wrodzonymi, chorobami metabolicznymi,
  • cukrzycy u osób z rzadkimi zespołami genetycznymi,
  • zastosowania nowoczesnych technologii i metod terapeutycznych w leczeniu cukrzycy typu 1.
  • prewencji przewlekłych powikłań cukrzycy,
  • epidemiologii cukrzycy w populacji wieku rozwojowego (badania wieloletnie od 1983 roku).
  • metabolicznych i hemodynamicznych następstw otyłości występującej u dzieci i młodzieży.

Klinika współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą (m.in. University of Florida) oraz uczestniczy w międzynarodowych badaniach naukowych i projektach w ramach, m.in.: SWEET – Project oraz European Institute of Innovation & Technology – Health (EIT Health: „CLOSE- Automated glucose control at home for people with chronic disease [2017-2020]” – projekt „by design” https://eithealth.eu/project/close/; „A Summer School on Digital Innovation in Diabetes Care – InnoDiaCare [2017]” – międzynarodowa szkoła letnia dla studentów i absolwentów studiów wyższych z Europy i spoza krajów europejskich, której byliśmy organizatorami; projekt zastosowania metody Biodesing w środowisku klinicznym [2019]).

Działalność dydaktyczna
W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne w ramach z przedmiotu „Choroby dzieci” dla studentów studiów stacjonarnych 5. i 6. roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów studiów anglojęzycznych (4th year of 6-year MD oraz 3rd year of 4-year MD).

Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe, którego członkowie zaangażowani są w pracę naukową jednostki, a ich dorobek zyskiwał uznanie i bywał wielokrotnie nagradzany na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. 

Działalność kliniczna
W skład Kliniki wchodzi oddział szpitalny oraz poradnie specjalistyczne o profilu diabetologicznym, endokrynologicznym i nefrologicznym. Oddział i poradnie dysponują nowoczesnym sprzętem medycznym, a wysoko wykwalifikowany personel medyczny pracuje w oparciu o aktualne standardy polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Na oddziale realizowany jest Program Oceny Stanu Zdrowia i jakości życia dzieci i młodzieży po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego”.

Kierownik Kliniki:
dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska, profesor uczelni

Pracownicy:
dr hab. n. med. Beata Mianowska, profesor uczelni
dr n. med. Anna Hogendorf, adiunkt
dr n. med. Iwona Pietrzak, adiunkt
dr n. med. Małgorzata Zubowska, adiunkt
dr n. med. Krzysztof Jeziorny, asystent
lek. Anna Baranowska-Jaźwiecka, asystent
lek. Arkadiusz Michalak, asystent
dr n.med. Anna Kaczmarek, psycholog