O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej zrzesza lekarzy pracujących w klinikach i oddziałach związanych z leczeniem chorób nowotworowych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy.


Statut Regon KRS


Zarząd główny

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej został powołany w wyniku wyborów przeprowadzonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków w następującym składzie:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska

Vice-Przewodnicząca

dr n. med. Renata Tomaszewska

Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

Skarbnik

Członkowie Zarządu:

 • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
 • Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
 • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Godziński
 • Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
Komisja rewizyjna:

 • Dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
 • Dr hab. n. med. Grażyna Sobol-Milejska
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński

Konsultant krajowy ds. Onkologii i Hematologii Dziecięcej: Prof. dr hab. med. Jan Styczyński


Grupy robocze:

 • Polska Grupa Neuroonkologii Dziecięcej: Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
 • Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków: Prof. dr hab.n. med. Walentyna Balwierz
 • Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Guzów Litych: Prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
 • Polska Pediatryczna Grupa Hematologiczna: Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
 • Polska Pediatryczna Grupa Odległych Następstw Leczenia Przeciwnowotworowego: Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
 • Polska Pediatryczna Grupa ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych: Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
 • Polska Grupa Psychoonkologów Dziecięcych: Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
 • Polska Pediatryczna Grupa ds. Zakażeń: Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
 • Sekcja Radioterapii Pediatrycznej: Dr n. med. Adam Maciejczyk (maciejczyk.a@dco.com.pl)