Uwaga! Ważna informacja!

„W kontekście narastającego zagrożenia zjawiskiem antybiotykooporności, przed którego dramatycznymi konsekwencjami w najnowszych doniesieniach przestrzegają m.in. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Zakażeń (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) w porozumieniu z Prof. Walerią Hryniewicz, Przewodniczącą Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się i stosowanie rekomendacji diagnostyki i terapii zakażeń.

Rekomendacje dostępne są na stronie NPOA www.antybiotyki.edu.pl [1] w zakładce „Najważniejsze dokumenty”:http://antybiotyki.edu.pl/szpitalna-polit-rekomendacje-diagnost.php [2].

Rekomendacje przygotowywane są zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach i konsultowane ze specjalistami z odpowiednich dziedzin medycyny. Szpitalom szczególnej uwadze polecam dokumenty „Szpitalna Polityka Antybiotykowa” oraz „Szpitalna Lista Antybiotyków”, których znaczenie dostrzega Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniając ich wytyczne w kryteriach oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Zachęcam do korzystania z elektronicznych wersji rekomendacji, które można bezpłatnie ściągnąć ze wskazanej powyżej strony w formacie PDF. Istnieje również możliwość przesłania wersji „książkowej” – w razie takiego zapotrzebowania proszę o
przesłanie informacji na adres pionmikrobiol@cls.edu.pl [3] (proszę podać ilość, tytuł rekomendacji oraz dokładny adres).

Prof.dr hab.med.Jerzy R.Kowalczyk
Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej”